NET Handel
 
Obsługa rozbudowanego systemu dystrybucji stanowiła zawsze poważne wyzwanie organizacyjne, a – do niedawna – także informatyczne. Sieć dystrybucji dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych obejmuje często kilkadziesiąt centrów logistyki, z których każde spełnia niemal wszystkie funkcje odrębnego przedsiębiorstwa. Na złożoność realizowanych przez te podmioty funkcji wpływają relacje wewnętrzne i zewnętrzne realizowane na wielu poziomach organizacji.
 
Dlatego też zarządzanie rozbudowanym systemem dystrybucji wymaga wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych, zapewniających niezawodną obsługę wielości tych relacji na każdym z występujących poziomów. Do niedawna systemy spełniające takie warunki działały jako zespół aplikacji lokalnych, instalowanych osobno w każdym centrum logistyki. Taki model działania przekładał się na kompleksowość i wysoki koszt procesu wdrożenia całego systemu oraz praktyczną niemożliwość synchronizacji danych z różnych lokalizacji w czasie rzeczywistym.
 
Wraz z rozwojem telekomunikacji atrakcyjna alternatywą stał się model aplikacji internetowej, w którym dostęp do systemu odbywa się przez sieć www, zaś przetwarzanie danych realizowane jest centralnie. Systemy wykorzystujące taki model charakteryzują się niskim kosztem wdrożenia (instalacja dokonywana jest jedynie na serwerze centralnym, zaś użytkownicy – po przeszkoleniu – uzyskują dostęp do systemu przez standardową przeglądarkę internetową) i utrzymania (zmiany w systemie wprowadzane są w jednym miejscu i natychmiast).  Synchronizacja danych przestaje być problemem, ponieważ ich transmisja pomiędzy poszczególnymi bazami danych realizowana jest na serwerze aplikacji.
 
Opracowany przez nas system obsługi sprzedaży NET Handel to aplikacja internetowa, obsługująca pełny zakres procesów biznesowych występujących w sieci dystrybucji, niezależnie od stopnia jej złożoności. NET Handel zapewnia powiązanie poszczególnych ogniw (podmiotów) w łańcuchu dystrybucji oraz optymalizację typowych procesów, czego efektem jest uproszczenie i przyspieszenie wykonania prostych czynności biurowych (wprowadzanie zamówień, sporządzanie faktur, przygotowywanie ofert i cenników, itp.) oraz rozszerzenie możliwości realizacji funkcji generujących wartość dodaną (wielowymiarowe analizy i zestawienia, bieżący podgląd w realizację zamówień i stany magazynowe, itp.).
 
NET Handel umożliwia obsługę relacji wewnętrznych sieci dystrybucji, jak i tych utrzymywanych z zewnętrznymi partnerami (dostawcami i odbiorcami). Zapewnienie partnerowi dostępu do tej części systemu, która przeznaczona jest do obsługi relacji zewnętrznych jest równie proste jak to jest w przypadku użytkowników wewnętrznych i polega na wprowadzeniu parametrów autoryzacji i przekazaniu hasła dostępu. Także w tym przypadku zastosowanie NET Handel ogranicza zakres wykonywanych prostych prac biurowych (wprowadzanie zleceń, fakturowanie, ofertowanie, itp.), jak i ilość dokumentacji papierowej.
 
Zakres funkcjonalny systemu NET Handel obejmuje:
  • zakładanie i aktualizacja kartoteki kontrahentów (dystrybutorzy, dostawcy, odbiorcy);
  • budowa i aktualizacja katalogu towarów;
  • obsługa procesów kupna i sprzedaży;
  • obsługa dowolnej liczby magazynów;
  • kontrolowanie płatności wchodzących i wychodzących;
  • tworzenie analiz kupna, sprzedaży oraz stanów magazynowych i rotacji towarów według wybranych kryteriów;
  • przygotowywanie ofert cenowych na wybrane towary z uwzględnieniem różnych marż handlowych;
  • terminarz zadań dla użytkowników systemu;
  • obsługa portalu internetowego umożliwiającego komunikację z użytkownikami.
Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat systemu NET Handel.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl