NET Spot
Zarządzanie programem reklamowym staje się coraz trudniejszym zadaniem. Rosnącej liczbie przekazów reklamowych towarzyszy fragmentacja rynku odbiorców reklam, czego skutkiem jest zmniejszająca się skuteczność komunikacji z odbiorcami. Reklama w miejscu sprzedaży jest jedną z niewielu form pozwalających na dotarcie do znużonego odbiorcy. Większość (ok. 70%) decyzji zakupowych dokonywana jest w sklepie, a więc przedstawianie informacji na temat oferty handlowej właśnie tam nie jest traktowane jako natrętna forma ingerencji, ale pomoc w podejmowaniu decyzji. Stąd też bardzo wysoki poziom akceptacji reklamy w punkcie sprzedaży przez klientów sklepów (80% z nich aprobuje tę formę informacji o towarach).
 
Powyższe zalety doceniane są przez reklamodawców od wielu lat. Dotychczasowe formy reklamy w miejscu sprzedaży (plakaty, plansze, naklejki, stojaki) charakteryzują się jednak wysokim kosztem przygotowania i dystrybucji. Ograniczają one także możliwości kontroli realizacji programu reklamowego. Ich główną słabością jest wykorzystywanie statycznych form przekazu, które wymuszają ograniczenie zawartości informacyjnej reklam. Reklama telewizyjna w miejscach sprzedaży znosi powyższe ograniczenia. Nowe rozwiązania techniczne umożliwiają tanią dystrybucję obrazu telewizyjnego (sieć www, telefonia komókowa) oraz wysoką jakość jego emisji (monitory plazmowe i LCD).
 
NET Spot umożliwia wykorzystanie tych rozwiązań do obsługi potrzeb reklamodawców, którzy uzyskują możliwość zdalnej obsługi monitorów telewizyjnych zainstalowanych w placówkach handlowych. Obraz telewizyjny transmitowany jest przez sieć www z centralnego serwera do lokalnych komputerów, a następnie odtwarzany na podłączonych do nich monitorach w cyklu ustalonym i nadzorowanym zdalnie przez centralnego operatora.
 
NET Spot obsługuje funkcje umożliwiające:
  • przygotowanie i emisję przekazu w uzgodnionych z reklamodawcami: formie (film, grafika, tekst), przestrzeni (liczba i rozmieszczenie punktów emisji) i harmonogramie czasowym (czas trwania i terminy emisji),
  • obsługę relacji operatora z reklamodawcami (przyjmowanie zleceń, sprawozdawczość, rozliczenia),
  • obsługę techniczną sieci (monitoring działania sprzętu telewizyjnego i komputerowego, sygnalizacja awarii) oraz
  • sprawozdawczość zarządczą (przygotowanie raportów analitycznych umożliwiających ocenę działalności reklamowej według przyjętych kryteriów).
Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat aplikacji NET Spot.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl