NET Trener

 

Zarządzanie procesem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników może być problemem nawet w małych firmach zatrudniających pracowników z wysokimi kwalifikacjami. Nawet kilkanaście osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych ze względów formalnych, czy planowanych w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, stwarza kompleksowy układ relacji, którego opanowanie wymaga znacznego wysiłku. W dużych firmach, gdzie pracowników liczy się w setkach i tysiącach, sprawne zarządzanie ich kwalifikacjami staje się poważnym wyzwaniem, odpowiedź na które możliwa jest jedynie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi.

 
Rozumiejąc powyższe uwarunkowania stworzyliśmy system NET Trener, którego głównym zadaniem jest obsługa potrzeb pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz działu zarządzania zasobami ludzkimi ich firmy.
 
Na system NET Trener składają się następujące moduły funkcjonalne:
 
(a)     Moduł Zarządzania Materiałem Szkoleniowym (Learning Content Management System, LCMS), który obsługuje:
  • procesy tworzenia materiałów i programów szkoleniowych,
  • realizację procesu nauczania,
  • zarządzanie bazą danych materiałów szkoleniowych i katalogiem programów szkoleniowych firmy;
(b)     Moduł Zarządzania Procesem Nauczania (Learning Management System, LMS), obsługujący:
  • procesy nauczania i pomocnicze, w tym zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych w trybie on-line i off-line,
  • zarządzanie procesem nauczania (planowanie kursów, zarządzanie katalogiem  kursów, zapis realizacji kursów i ich uczestników, ocena kursów i ich uczestników),
  • tworzenie i utrzymanie profilu szkoleniowego pracowników;
(c)     Moduł Administracyjny Portalu (Portal Administration, PA) – obsługuje bieżące zarządzanie portalem internetowym, stanowiącym platformę dostępu do systemu, w tym:
  • bieżący monitoring pracy Systemu,
  • definiowanie parametrów użytkowych portalu,
  • przygotowanie raportów umożliwiających ocenę pracy systemu.
Istotną zaletą systemu NET Trener jest możliwość dostępu do jego zasobów poprzez sieć internetową, co jest szczególnie ważne dla pracowników spędzających dużą część czasu pracy w podróżach. Nasz system nie wymusza nauki niezależnie od warunków, ale zapewnia pracownikom elastyczność w wyborze czasu i formy nauki. Pracodawcom zapewnia on pełną kontrolę nad procesem zarządzania wiedzą w ich przedsiębiorstwie.
 
Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat aplikacji NET Trener.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl