NET Broker
 
Zarządzanie siecią dystrybucji produktów finansowych obejmuje zestaw zadań, które wykonywane są przez agentów (obsługujących procedurę sprzedaży), zarządzającego siecią (prowadzącego nabór agentów, ustalającego i nadzorujący wprowadzanie standardów ich działania, dokonującego rozliczeń z instytucją finansową i agentami) oraz instytucji finansowej (odpowiedzialnej za zarządzanie produktem, weryfikację agentów i nadzór nad procesem sprzedaży).
 
Ze względu na różnorodność relacji pomiędzy uczestnikami działających sieci dystrybucji, wymogi stawiane informatycznym systemom zarządzania podlegają istotnemu zróżnicowaniu. Nasze doświadczenie pozwoliło nam jednak na stworzenie standardu, którego modyfikacja w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przyszłych użytkowników może być przeprowadzona szybko i sprawnie.
 
NET Broker jest tym właśnie standardem, którego podstawowe moduły funkcjonalne zorganizowane są w odniesieniu do:
  • podstawowych grup użytkowników – ewidencja danych użytkownika i jego miejsca w strukturze sieci;
  • głównych procedur zarządzania siecią – przygotowanie i ewidencja umów z agentami, rozliczenia uczestników sieci, planowanie i ocena wyników;
  • procesu sprzedaży – ocena zdolności kredytowej klienta lub jego proflu inwestycyjnego, przedstawienie oferty, rejestracja uzyskanych dokumentów, podpisanie umowy, przekazywanie danych i rejestracja przebiegu procesu;
  • działań administracyjnych w systemie – edycja danych systemowych (uprawnienia użytkowników) oraz ewidencja ich działalności w sytemie.
System wyposażony jest także w zestaw modułów pomocniczych, umożliwiających:
  • dystrybucję aktualnych wersji dokumentów (takich jak umowy, wnioski i deklaracje);
  • komunikację pomiędzy użytkownikami (komunikator sieciowy);
  • okresową weryfikację kwalifikacji poszczególnych grup użytkowników (np. testy znajomości procedur i zasad funkcjonowania sieci);
  • przekazywanie oferty i komunikację z klientami przez sieć internetową (portal www, system obsługi poczty elektronicznej) oraz telefonicznie (call center);
  • przygotowanie i prezentację przekrojowych danych dotyczących działalności sieci;
  • eksportowanie i importowanie danych  do systemów współpracującej instytucji finansowej.
NET Broker to – w opinii naszej i naszych klientów – najlepsza w Polsce aplikacja do obsługi procesów związanych z dystrybucją produktów finansowych (kredyty, ubezpieczenia, jednostki uczestnictwa, leasing, itp.). Jej zakres funkcjonalny, łatwość obsługi i niezawodność odpowiadają oczekiwaniom użytkowników przy poziomie bezpieczeństwa wymaganym przez najbardziej wymagającym standardom bankowości. Zastosowane procedury ochrony danych uwzględniają zarówno wymogi prawa bankowego, jak i wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat systemu NET Broker.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl