NET Manager
 
Przedsięwzięcia realizowane w firmach usługowych związane są z planowaniem i wykonywaniem zadań oraz tworzeniem dokumentów. Zarządzanie firmą usługową to w efekcie proces koordynacji zadań i przegląd dokumentów tworzonych przez wszystkich pracowników. Standardowe narzędzia zarządzania projektami jedynie w ograniczonym stopniu odpowiadają na takie potrzeby. Ich funkcjonalność ukierunkowana jest na planowanie zasobów, zaś  w znacznie mniejszym stopniu na przetwarzanie dokumentów.
 
Analizując potrzeby współpracujących z nami firm usługowych, doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć system wspomagający zarządzanie ich działalnością. Efektem naszych analiz jest NET Manager, obsługująca funkcje wspomagające proces zarządzania projektami i dokumentami w kancelariach prawniczych, pracowniach informatycznych, biurach księgowych czy firmach doradczych.
 
System zarządzania projektami NET Manager stanowi idealne uzupełnienie procedur systemu zarządzania jakością w firmie. Wykorzystanie tego narzędzia do bieżącego kierowania firmą pozwala m.in. na:
  • sprawne planowanie i rozliczanie zadań dla poszczególnych pracowników wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu projektów (harmonogramy),
  • centralizację i usprawnienie obiegu dokumentacji w firmie,
  • bezpieczną i bezpośrednią komunikację nie tylko pomiędzy pracownikami firmy, ale również z Klientami w ramach realizowanych projektów,
  • ewidencjonowanie kontaktów z Klientami (mini CRM),
  • prowadzenie rejestrów przedsiębiorstwa, np. sprzętu komputerowego, aplikacji, itp.
  Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat NET Manager.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl