NET Najemca
 
Zarządzanie nieruchomościami to specjalność menedżerska, stawiająca osobom, które wybrały tę ścieżkę kariery zawodowej coraz większe wymogi formalne i merytoryczne. Wyposażenie techniczne stawiane do ich dyspozycji w większości przypadków nie zapewnia jednak wsparcia podstawowych funkcji menedżerskich, takich jak planowanie, organizacja, obsada stanowisk, nadzór i kontrola. W sytuacji braku aktualnej i odpowiednio zagregowanej informacji sprawne zarządzanie jest istotnym wyzwaniem nawet dla tych, którzy posiadają wymaganą wiedzę i motywację. Ich sukces jest więc tyleż wynikiem ciężkiej pracy i intuicji, co dziełem przypadku.
 
Nasze analizy potrzeb informacyjnych menedżerów zarządzających nieruchomościami stworzyły podstawę do zdefiniowania zakresu funkcjonalnego systemu NET Najemca. Na tej podstawie stworzyłiśmy narzędzie automatyzujące zadania menedżerskie w pełnym cyklu obrotu powierzchniami komercyjnymi. Na cykl ten składają się: przygotowanie sprzedaży (prezentacja obiektów oferowanych pod wynajem, sporządzanie oferty wynajmu), wynajem powierzchni (przygotowanie umowy z najemcą oraz rejestracja najemcy, umowy i wynajętej powierzchni), bieżąca administracja (inwentaryzacja zasobów technicznych i wyposażenia, rozliczenia finansowe z najemcami, wspomaganie obiegu dokumentów w relacjach) oraz zamknięcie umowy wynajmu. W każdym etapów cyklu wprowadzono funkcje analityczne i optymalizaycjne ułatwiające podejmowanie decyzji oraz ocenę wyników.
 
NET Najemca to skuteczne narzędzie promocji nieruchomości komercyjnej, niezależnie od jej przeznaczenia:
  • wykorzystuje graficzną formę przekazu informacji na temat powierzchni oferowanych do wynajmu,
  • zapewnia potencjalnym klientom bezpośredni dostęp do informacji przez sieć internetową,
  • umożliwia zarządcy nieruchomości natychmiastową aktualizację oferty.

NET Najemca jest również doskonałym narzędziem menedżerskim:

  • umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o zarządzanych nieruchomościach i ich użytkownikach, co ułatwia podejmowanie decyzji,
  • automatyzuje wszystkie istotne funkcje związane z zarządzaniem nieruchomością, w tym obsługę Klienta, dostawców i rozliczeń wewnętrznych,
  • zapewnia sformalizowanie procedur obiegu, przetwarzania i składowania informacji w firmie zarządzającej oraz standaryzację procesu obsługi klienta,
  • włącza klienta w proces zarządzania wynajmowaną powierzchnią, gdyż zapewnia bieżący dostęp poprzez internet do dokumentów i rozliczeń związanych z realizacją umowy najmu,
  • umożliwia rozliczanie klientów dzięki modułowi rozliczeń finansowych, obejmującego fakturowanie i windykację należności.
 Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat NET Najemcy.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl