Firma B4B


Jesteśmy organizatorem przedsięwzięć biznesowych bazujących na zaawansowanych technologiach teleinformatycznych. Interesują nas przede wszystkim projekty, w których pozycja konkurencyjna firmy określona jest przez zakres i jakość zastosowanych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Sądzimy, że do najciekawszych obszarów należą usługi finansowe, telekomunikacja oraz reklama, i w nich upatrujemy rozwiązania przyszłości.

Działamy od początku 2000 roku w rosnącym zespole kierowników przedsięwzięć, projektantów systemów, programistów i konsultantów biznesowych. Wzrastające doświadczenie pozwala nam na realizację przedsięwzięć o rosnącej skali i złożoności. Stosujemy najbardziej efektywne narzędzia i metody kontroli jakości, czego potwierdzeniem jest certyfikat zgodności naszego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000.

  

Rzeczywistym miernikiem jakości naszej pracy jest ocena naszych klientów, którymi są instytucje finansowe, operatorzy sieci komórkowych oraz firmy informatyczne.  Ich satysfakcja jest także podstawowym wyznacznikiem naszego sukcesu, za którego fundamenty uznajemy rzetelność i kreatywność działań wykonywanych na każdym etapie przedsięwzięć.B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl